Predajne Slnečnica: Kvačalova 49 a 26, 821 08 Bratislava
Tel: 02 555 66 711, 0948 323 224 Pon-Pia :9.00-19.00 Sob:9.00-12.30

Bio obchod Slnečnica - kontakt

Mapka predajne

Bio - Slnečnica, s.r.o.,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 55601/B, oddiel Sro
IČO: 44511787
DIČ: 2022726299, IČ DPH SK: 2022726299
sídlo: Velehradská 32-36, 821 08 Bratislava, SR
konateľ: Zuzana Šebanová.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika 

Predajňa Slnečnica
Kvačalova 49
821 08 Bratislava

Tel./Fax: 02/ 555 66 711

Mobil zelovoc NOVÉ ČÍSLO: 0902 223 300

Mobil: 0948 323 224
Email: slnecnica@slnecnica.sk

Dostanete sa k nám spojmi:

Trolejbusy:
212 (zastávka Kvačalova)
205 a 207 (zastávka Kulíškova)

Autobusy:
68 a 50 (zastávka Dullovo námestie)

Pred obchodom je možnosť voľného parkovania.

 

Otváracie hodiny kamennej predajne

Pondelok - Piatok : 9.00 - 19.00
Sobota: 9.00 - 12.30