Poradňa

Okrem predaja zdravých potravín sa snažíme ľuďom pomáhať aj poradenstvom ohľadom prevencie a výživy. Tiež zoznamujeme ľudí s menej známymi potravinami a vysvetľujeme ich priaznivé účinky a široké využitie.

Kedže nie každý má čas venovať sa štúdiu zdravej výživy, pripravili sme pre Vás niekoľko materiálov, kde sú popísané základné informácie o menej známych potravinách a ich prospechu na zdravie.

Môžte si tieto materiály prečítať, uložiť, vytlačiť a sú k dispozícií aj v predajni.